Wydarzenie

10 Maj 2022

Dolnośląski Turniej Finałowy - Edukacja Przez Szachy w Szkole

Dolnośląski Turniej Finałowy - Edukacja Przez Szachy w Szkole

W środę 8 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w Hali Widowiskowo - Sportowej odbędzie się  Dolnośląski turniej finałowy ogólnopolskiego projektu Edukacja Przez Szachy w Szkole.

Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund tempem 15 minut na zawodnika w następujących grupach turniejowych:

 • grupa A: dziewczęta z klas I
 • grupa B: chłopcy z klas I
 • grupa C: dziewczęta z klas II
 • grupa D: chłopcy z klas II
 • grupa E: dziewczęta z klas III
 • grupa F: chłopcy z klas III

W zawodach mają prawo wziąć udział uczniowie klas I-III biorący udział  w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, delegowani przez szkoły. Możliwy jest również udział szkół nie biorących udziału w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” po otrzymaniu zgody od Organizatorów.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

 • pisemne terminowe zgłoszenie zawodników przez dyrekcję szkoły (akceptujemy skan zgłoszenia wysyłany mailem na podany adres),
 • okazanie podczas rejestracji (w dniu turnieju) legitymacji szkolnej,
 • potwierdzenie obecności na sali gry zgodnie z harmonogramem turnieju.

Każda szkoła biorąca udział w Projekcie może zgłosić dowolną ilość osób.

Zgłoszenia udziału reprezentacji szkoły dokonuje dyrekcja szkoły w terminie do 5 czerwca 2022 r. na adres e-mail: piogoluch@gmail.com. Po upływie tego terminu Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń.

Informacji o turnieju udziela Piotr Goluch  tel.  883 318 961.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 • pełną nazwę i adres szkoły,
 • nr telefonu do sekretariatu,
 • dane osoby odpowiedzialnej za wysłanie reprezentacji ( imię, nazwisko, nr telefonu),
 • dane każdego z delegowanych uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, nr telefonu do rodzica),
 • informację, że szkoła posiada pisemną zgodę rodziców każdego z delegowanych uczniów na publikację danych (takich jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła) i udostępnianie wizerunku ich dziecka (zdjęcia) w materiałach Organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji Projektu,
 • dane osoby/osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju (imię, nazwisko, telefon kontaktowy).

HARMONOGRAM TURNIEJU:

 • od 09:00 do 9:50 – potwierdzenie zgłoszeń
 • 9:50 – zamknięcie list startowych
 • 10:00 – uroczyste rozpoczęcie
 • 10:15 – I runda
 • 11:00 – II runda
 • 11:45 – III runda
 • 12:30 – IV runda
 • 13:15 – V runda
 • 14:00 – VI runda
 • 15:15 – uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród

45722.jpg

zdjęcie nr 0 Dolnośląski Turniej Finałowy - Edukacja Przez Szachy w Szkole
zdjęcie nr 1 Dolnośląski Turniej Finałowy - Edukacja Przez Szachy w Szkole