Wydarzenie

13 Mar 2019

Dolnośląski Szachowy Turniej Finałowy

Dolnośląski Szachowy Turniej Finałowy

2 kwietnia 2019r. po raz drugi zapraszamy do Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie gdzie Regionalne Centrum Sportowe wspólnie z Dolnośląskim Związkiem Szachowym organizuje Dolnośląski Turniej Finałowy ogólnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole". 

Turniej za zadanie ma popularyzację ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz wyłonienie najaktywniejszych szkół w Projekcie, a także integrację szkół, uczniów, nauczycieli i środowisk szachowych zaangażowanych w Projekt w województwie dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i opolskim.

W zawodach mają prawo wziąć udział uczniowie klas I-III biorący udział w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, delegowani przez szkoły. Możliwy jest również udział szkół nie biorących udziału w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” po otrzymaniu zgody od Organizatorów.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

 • pisemne terminowe zgłoszenie zawodników przez dyrekcję szkoły (akceptujemy skan zgłoszenia wysyłany mailem na podany adres),
 • okazanie podczas rejestracji (w dniu turnieju) legitymacji szkolnej,
 • potwierdzenie obecności na sali gry zgodnie z harmonogramem turnieju.

Każda szkoła biorąca udział w Projekcie może zgłosić dowolną ilość osób.

Zgłoszenia udziału reprezentacji szkoły dokonuje dyrekcja szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019r. na adres e-mail: szachywszkole@dzszach.pl. Informacji o turnieju udziela Piotr Klukiewicz (szachywszkole@dzszach.pl tel. 724 232 138).

REGULAMIN

Harmonogram turnieju:

 • od 09:00 do 9:50 – potwierdzenie zgłoszeń
 • 9:50 – zamknięcie list startowych
 • 10:00 – uroczyste rozpoczęcie
 • 10:15 – I runda
 • 11:00 – II runda
 • 11:45 – III runda
 • 12:30 – IV runda
 • 13:15 – V runda
 • 14:00 – VI runda
 • 15:15 – uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród

39054.jpg

zdjęcie nr 0 Dolnośląski Szachowy Turniej Finałowy
zdjęcie nr 1 Dolnośląski Szachowy Turniej Finałowy
zdjęcie nr 2 Dolnośląski Szachowy Turniej Finałowy