Odległość strzelania

Na strzelnicy możliwe jest strzelanie ze stałą linią ognia, a także zmienną linią celów.

Na lubińskiej strzelnicy możliwe jest strzelanie ze stałą linią ognia, a także zmienną linią celów.

Strzelnica służy do strzelań rekreacyjnych i sportowych. Istnieje możliwość strzelania ze stałej linii ognia dla osi D oraz zmiennej i stałej linii ognia dla osi A, B oraz C.

Cele mogą być zatrzymywane w dowolnej, zaprogramowanej odległości w wybranych miejscach.

Transportery tarcz TTS-25/50 umożliwiają dowolne ustawienie dowolnych odległości strzelania i zmiennej linii ognia, ale tylko po założeniu dodatkowego zderzaka bezpieczeństwa na torze jezdnym.

36818.jpg
36819.jpg

Przykładowe odległości to np. możliwość zatrzymania tarcz do celów stałych na odległości:

  • 5m
  • 10m
  • 15m
  • 20m
  • 25m
  • 30m
  • 35m
  • 40m
  • 45m
  • 50m

Możliwe jest również strzelanie do celów w ruchu – oddalających się lub przybliżających do stanowiska.

Strzelnica przystosowana jest również do szkolenia, treningów i zawodów strzeleckiej do celów statycznych jak i do celów ruchomych, strzelań sytuacyjnych i dynamicznych.