Reklama

Reklama zewnętrzna jako skuteczna forma promocji firm jest szeroko stosowana na całym świecie i stanowi nieodłączny już dziś element miejskiego krajobrazu.

Reklama jaką Państwu umożliwiamy dotrze do odbiorcy na wielu płaszczyznach. Z nami macie Państwo możliwość dotarcia do klienta w tradycyjny sposób za pomocą plakatów, które zamieszczamy na słupach ogłoszeniowych jak i w ramkach na naszych obiektach.

Istnieje możliwość dotarcia do interesującej Was grupy docelowej poprzez zamieszczenie reklam banerowych podczas konkretnych imprez organizowanych przez RCS. Reklama z RCS to również nowe rodzaje prezentacji firm. Możecie Państwo zamieścić reklamę filmową na monitorach wewnątrz hali lub na ekranie zewnętrznym nad wejściem głównym do hali.

Skontaktuj się z nami – uzgodnimy szczegóły!!!