Zespół RCS

 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.

ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin
NIP: 6922285089
tel./fax.: 76 846 08 28, -32
tel. 76 756 11 00

Zarząd:
Prezes - Piotr Midziak

Biuro Zarządu:
Asystentka Zarządu / Starszy inspektor ds. osobowych – Renata Luzar
tel./fax.: 76 846 08 28, - 32, 
tel. 76 756 11 00
e-mail: biuro@rcslubin.pl

Dział Sprzedaży i  Marketingu:
Kierownik działu – Waldemar Drzemicki
e-mail: sprzedaz@rcslubin.pl
tel. 76 756 11 01,  
e-mail: marketing@rcslubin.pl
tel. 76 756 11 08, - 09 
e-mail: imprezy@rcslubin.pl
tel. 76 756 11 03, - 212

Uniwersytet Senioralny
tel. 76 756 11 07
 

Dział Organizacyjno - Techniczny:
Z-ca kierownika działu - Katarzyna Krzepisz-Węglarz
e-mail: kasia.techniczny@rcslubin.pl
tel. 76 756 11 05, - 04, - 06, - 22

Kierownik basenów - Krzysztof Drozdowski
e-mail: basen@rcslubin.pl
tel. 76 846 08 27

Dział Księgowości:
Główny Księgowy - Alicja Łagocka
e-mail: ksiegowosc@rcslubin.pl
tel. 76 756 11 10, -11, 

Dział Inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych:
Kierownik działu - Anita Roszkowska
e-mail: inwestycje@rcslubin.pl
tel. 76 756 11 12, -13