Przetargi

 

Lista aktualnych przetargów i zamówień publicznych
organizowanych przez Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.

03.07.2020r. Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usługi dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.

aktualizacja: 29.07.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki edytowalne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o Zamówieniu

08.06.2020r. Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na: „ Budowie jednolitego, elektronicznego systemu obsługi klientów RCS Sp. z o.o. w Lubinie wraz z e-portalem i aplikacją mobilną”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert 

 

02.06.2020r. Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej DNI LUBINA 2020. 

Ogłoszenie o Zaproszeniu

 

24.01.2020r. Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5.12.2019r. Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie kompleksowej obsługi instruktorskiej strzelnicy sportowej wraz z udostępnieniem broni i amunicji, prowadzeniem magazynu broni oraz wykonywaniem prac rusznikarskich na obiekcie strzelnicy sportowej przy ul. Baczynowej 3 w Lubinie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytania z dnia 10.12.2019r. (cz.3)

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.12.2019r. (cz.2)

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.12.2019r. (cz.1)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie przetargowe dot.:" Dostarczenia platformy serwerowej wraz z uruchomieniem i wstępną konfiguracją dla RCS Sp. z o.o."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o przetargu z dnia 09.05.2019 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n.: „Modernizacja stadionu sportowego lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III kategorii, ustalonych przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA lub IAAF wraz z areną, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym oraz kompletną infrastrukturą techniczną na terenie RCS sp. z o.o. ul. Odrodzenia 28B obręb 5 miasta Lubina”

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

 

Aktualizacja dnia 22.02.2019r. 

Dotyczy: Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie - Basen odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2019.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów 28.02.2019

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów 22.02.2019

Zmiana treści SIWZ 1. ZP2019 nr 2

Ogłoszenie o Zamówieniu - Usługi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści SIWZ 1.ZP2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.ZP2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o podjęciu czynności oceny

 

Dotyczy: Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Notatka służbowa z dnia 22.08.2018r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.08.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do SIWZ              Załącznik nr 2 do SIWZ            Załącznik nr 3 do SIWZ              Załącznik nr 4 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ              Załącznik nr 6 do SIWZ            Załącznik nr 6a do SIWZ            Załącznik nr 7 do SIWZ 

Załącznik nr 8 do SIWZ             Załącznik nr 10 do SIWZ 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. posiada do sprzedaży kosiarkę Park Stiga - NIESPRAWNĄ!

Sprzęt można obejrzeć w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:00-15:00 po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 663-745-747 lub 76/756-11-22. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o przesłanie oferty zakupu Na adres e-mail: joanna.sadzikowska@rcslubin.pl do dnia  12.04.2018r.

33031.jpg33032.jpg33033.jpg

 

05.03.2018r. - Dotyczy: zaproszenie do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2018.

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Zawiadiomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: zaproszenie do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie i wyjaśnienie nr 1 z dnia 21.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Rozbudowę basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28b w Lubinie.

Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia - KLIKNIJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - KLIKNIJ

Informacja z otwarcia ofert - 29.01.2018r. - KLIKNIJ

Zapytania i wyjaśnienia nr 2 z dnia 25.01.2018r. - KLIKNIJ

Zapytania i wyjaśnienia nr 1 z dnia 19.01.2018r. - KLIKNIJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiary robót

Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa

 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. posiada do sprzedaży auto VW TRANSPORTER

DANE: rok produkcji 1996, poj. 1,9, rodzaj paliwa: ON, HAK,  przebieg 249 tys. Auto jest w naszym posiadaniu od roku 1996r. (pierwszy właściciel). Pod względem mechanicznym auto jest sprawne (układ zawieszenia, silnik, skrzynia biegów, sprzęgło). Auto do weryfikacji osobistej. Osoby zainteresowane zapraszamy w godzinach 7:00-14:00 do siedziby RCS Sp.  z o.o. w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28B , po wcześniejszym umówieniu się kontakt: 76/756-11-22 Oferty zakupu auta i propozycje cenowe prosimy składać na adres e-mail: joanna.sadzikowska@rcslubin.pl do czwartku 09.11.2017r.

ZDJĘCIA POJAZDU - KLIKNIJ

ZP.3/2017 Przetarg Nieograniczony na zadanie: „Rozbudowa basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 25B w Lubinie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: ZP.2/2017  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Rozbudowa basenów oodkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 8.000.000,00 PLN brutto na realizację inwestycji – rozbudowa basenów odkrytych w Lubinie.

Uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na  udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 8.000.000,00 PLN brutto na realizację inwestycji – rozbudowa basenów odkrytych w Lubinie z dnia 11 maja 2017r. na dzień 18 maja 2017r. do godz. 13.00, otwarcie ofert odbędzie się 18 maja 2017r. o godz.13.20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie.

Informujemy ponadto, że pozostałe terminy zawarte w przesłanym do Państwa zaproszeniu nie ulegają zmianie.

Zaproszenie do złożenia oferty

Protokół z otwarcia ofert na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2017.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1 z dnia 02.03.2017r.


Dotyczy: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej.

Załącznik nr. 1 formularz propozycji cenowej

Załącznik nr. 2 dot. basenu i obowiazków ratownika

W związku z przygotowaniem do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na potrzeby basenu zewnętrznego RCS Sp. z o.o. w sezonie letnim 2017, zapraszamy do założenia propozycji cenowej według Formularza propozycji cenowej- załącznik nr 1.

Zaznaczamy, iż Państwa propozycje cenowe zostaną wykorzystane tylko w celu oszacowania kwoty zabezpieczającej wykonanie usługi.

Termin składania propozycji cenowych: 13.02.2017r. – 16.02.2017r.

Formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: joanna.sadzikowska@rcslubin.pl

Zapraszamy przy tym do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym przedmiotowej usługi, które w najbliższym czasie zostanie ogłoszone.

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego sp. z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: „ Budowa basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie – zamówienie uzupełniające polegające na rozbudowie instalacji wodociągowej zewnętrznej.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - KLIKNIJ TUTAJ

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji wodociągowej zewnętrznej w obszarze budowanych basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28 B w Lubinie. Tryb: udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego – wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2016.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  KLIKNIJ TUTAJ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA DOT. UDOSTĘPNIENIA FORMULARZA OFERTOWEGO W FORMIE EDYTOWALNEJ

Formularz oferty

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - KLIKNIJ TUTAJ

 

Przetarg nieograniczony – wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. – Basen Odkryty w Lubinie w sezonie letnim 2016.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  KLIKNIJ TUTAJ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - KLIKNIJ TUTAJ

Przedmiot zamówienia : Budowa basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie – zamówienie uzupełniające.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wentylacji, roboty elewacyjne i drogowe.

 

Zmiana dotycząca przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa linii niskiego napięcia nN-0,4 kV zasilającej szafę kablową w Lubinie ul. Odrodzenia 28b na terenie RCS-Lubin.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -KLIKNIJ TUTAJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -KLIKNIJ TUTAJ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaProjekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPrzedmiarPytania i odpowiedzi

 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa linii niskiego napięcia nN-0,4 kV zasilającej szafę kablową w Lubinie ul. Odrodzenia 28b na terenie RCS-Lubin.

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt budowlanyPrzedmiar

 

Przetarg nieograniczony na wynajem tablic pod bilbordy reklamowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI -KLIKNIJ TUTAJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -KLIKNIJ TUTAJ

Pobierz treść zamówienia  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - Roboty budowlaneKLIKNIJ TUTAJ

Dot.  Budowy Basenów Odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28 B w Lubinie


Przetarg nieograniczony na Budowę Basenów Odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28 w Lubinie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -KLIKNIJ TUTAT

 

Wybór agenta emisji obligacji

Zarząd Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym postępowaniu na wybór agenta emisji obligacji naszej Spółki, której celem jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta obligacji na kwotę 65.000.000,00zł

Informujemy, iż agentem emisji obligacji został Bank BGK.

Informujemy, że zmianie ulega termin składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz z specyfikacją warunków postępowania z dnia 20 marca 2015r na dzień 23 marca 2015r do godz. 12.00. Informujemy ponadto, że otwarcie ofert odbędzie się 23 marca 2015r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie.

Informujemy, że zmianie ulega termin składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz z specyfikacją warunków postępowania z dnia 18 marca 2015r na dzień 20 marca 2015r do godz. 12.00. Informujemy ponadto, że otwarcie ofert odbędzie się 20 marca 2015r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie.

Informujemy, że zmianie ulega termin składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz z specyfikacją warunków postępowania z dnia 13 marca 2015r na dzień 18 marca 2015r do godz. 12.00. Informujemy ponadto, że otwarcie ofert odbędzie się 18 marca 2015r. o godz 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie.

Zaproszenie   Załączniki   Biznesplan  

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż rolet elektrycznych

Dostawa i montaż rolet elektrycznych wraz wykonaniem ich zasilania oraz sterowania w Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie.

Pobierz treść zamówienia  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu  Projekt przetargowy  Specyfikacja techniczna  Przedmiar robót  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Unieważnienie przetargu na dostawę i montaż rolet elektrycznych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zobacz dokument  

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy

Dostawa i montaż elektroniki sterującej wraz z naprawą torów oraz zakupem maszyny do czyszczenia torów do kręgielni klasycznej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28 b.

Pobierz treść zamówienia  

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektroniki sterującej

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektroniki sterującej wraz z naprawą torów oraz zakupem maszyny do czyszczenia torów do kręgielni klasycznej w Lubinie przy ulicy Odrodzenia 28b

Pobierz treść zamówienia  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania