Aktualności

21 Sie 2020

Wind(s) on the Hill

Wind(s) on the Hill

29 sierpnia 2020r. Regionalne Centrum Sportowe wraz z Pierwszę w Polsce filharmonią dętą zapraszają na wyjątkowy koncert, pokazujący piękno muzyki filmowej.

Usłyszymy m.in. temat Hedwigi z Harry’ego Pottera, muzykę z „Gry o tron”, „Ojca chrzestnego", „Gladiatora". Koncert nawiąże również do wydarzeń z 31 sierpnia 1982 roku nazywanych „Zbrodnią Lubińską”,  a także do setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Dlatego już teraz zarezerwuj sobie sobotni wieczór 29 sierpnia od godziny 20:00! Na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej zaprezentują się lubińscy filharmonicy pod batutą Mariusza Dziubka w niepowtarzalnym koncercie ”Wind(s) on the Hill”. . Koncert ten  ma być początkiem nowej tradycji,  będzie formą prezentacji znanych dzieł w nowatorskich aranżacjach i instrumentarium.

Najpiękniejsza muzyka w aranżacjach dętej orkiestry symfonicznej - to będzie niecodzienny wieczór. Całość dopełnią muzyczne emocje związane z 38 rocznicą Zbrodni Lubińskiej oraz setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II. W ten sposób chcemy oddać hołd ludziom, którzy walczyli o wolność Polski i swoją postawą stali się wzorami do naśladowania dla milionów Polek i Polaków. To będzie spotkanie, na którym nie może Cię zabraknąć.

Patronat nad wydarzeniem objęło radio RMF Classic oraz portal WP.PL.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, jednak,  ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, liczba miejsc jest ograniczona.

 

W związku z panującą sytuacją poniżej przedstawiamy zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które będą obowiązywać w dniu koncertu.

Bramy będą otwarte od godziny 18:00, a przed wejściem na teren imprezy masowej rozstawione stoliki, gdzie uczestnicy będą wypełniać oświadczenie. Przy każdym wejściu znajdą się również płyny do dezynfekcji rąk, będzie badana temperatura, po zweryfikowaniu oświadczeń zostanie wydana opaska na rękę, która będzie upoważniała do wejścia na teren imprezy masowej.

Na teren imprezy będzie prowadziło 5 wejść:  2 od ul. Piastowskiej i 3 kolejne od ul. Zamkowej (Aleja Kasztanowa).

Na teren imprezy mogą wejść wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia, wchodzą na teren imprezy pod opieką osoby pełnoletniej. Ponadto, na teren imprezy mogą wejść osoby, które stawią się w oznaczonej strefie wejściowej imprezy i :

a) Przekazaniu obsłudze podpisanego wcześniej oświadczenia o stanie zdrowia,

b) Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, w miejscu do tego wyznaczonym oraz w sposób wskazany przez obsługę - w celu zapewnienia bezpieczeństwa procedury wejścia na teren Imprezy,

c) Uczestnik Imprezy, który nie przyniesie wypełnionego oświadczenia - powinien stawić się na miejscu Imprezy z min. 20 minutowym wyprzedzeniem (w związku z koniecznością wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Imprezy),

d) Wykazaniu posiadania maseczki ochronnej,

e) Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Imprezy,

f) Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Imprezy:

  • osobom nie posiadającym maseczki,
  • osobom nie posiadającym opaski,
  • osobom, które odmawiają poddania się czynnościom weryfikacyjnym,
  • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  •  osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Wejście na imprezę masową jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do promowania i reklamowania imprezy w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami oraz zezwalamy na rozpowszechnianie wizerunków we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

43016.jpg

 

zdjęcie nr 0 Wind(s) on the Hill
zdjęcie nr 1 Wind(s) on the Hill