Aktualności

24 Paź 2018

Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami

Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami

Tradycyjnie już, jak co roku Bieg Barbórkowy nie może się obyć bez konkursu fotogaficznego!!!

Do piątku 26 października 2018r. czekamy na zdjęcia z 33. Biegu Barbórkowego, który odbył się 14 października br. Jeżeli zrobiłeś ciekawe ujęcie to możesz wziąć udział w konkursie fotograficznym pt. "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami", który przewidziany jest dla wszystkich fotografujących.

Każdy z autorów może przesłać maksymalnie 5 fotografii, natomiast technika wykonania prac jest dowolna. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną przez Internet na adres konkurs@rcslubin.pl (prace w formacie JPG o wymiarach min. 1600x1200 pikseli w plikach nie
przekraczających 1Mb należy nadsyłać na adres w formie załączników do listu elektronicznego).

W treści maila / listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych (wypełniony i podpisany skan Załącznika nr 1a dla osoby pełnoletniej i Załącznika nr 1b dla osoby niepełnoletniej). Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografii organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach promocyjnych imprezy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.11.2018r. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Nadsyłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynach www.kghm.pl, www.rcslubin.pl, www.lubin.pl
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
1. miejsce – bon o wartości 300 zł
2. miejsce – bon o wartości 200 zł
3. miejsce – bon o wartości 100 zł

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, wykorzystania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora oraz Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.