Aktualności

31 Paź 2017

Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami

Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami

Do dzisiaj ( czyli do 31 października 2017r.) czekamy na zdjęcia z 32. Biegu Barbórkowego. Jeżeli zrobiłeś ciekawe ujęcie to możesz wziąć udział w konkursie fotograficznym pt. "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami", który przewidziany jest dla wszystkich fotografujących.

Każdy z autorów może przesłać maksymalnie 5 fotografii, natomiast technika wykonania prac jest dowolna. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną przez Internet na adres konkurs@rcslubin.pl (prace w formacie JPG o wymiarach min. 1600x1200 pikseli w plikach nie
przekraczających 1Mb należy nadsyłać na adres w formie załączników do listu elektronicznego).

W treści maila / listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych (skan własnoręcznie podpisany). Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografii organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach promocyjnych imprezy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.11.2017r. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Nadsyłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynach www.kghm.pl, www.rcslubin.pl, www.lubin.pl
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
1. miejsce – bon o wartości 300 zł
2. miejsce – bon o wartości 200 zł
3. miejsce – bon o wartości 100 zł

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, wykorzystania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora oraz Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.