Aktualności

20 Lis 2015

"Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"

"Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"

Jak co roku w ramach Biegu Barbórkowego ogłoszony był konkurs pn. "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami".

Komisja konkursowa została powołana z pracowników Zakładów Górniczych Lubin oraz pracowników Regionalnego Centrum Sportowego.

Po długich i burzliwych obradach, jury doszło do consensusu przyznając następujące nagrody:

1. miejsce i bon* o wartości 300 zł - Tomasz Folta, tytuł – „Sami możemy wszystko. Razem możemy więcej … ostatni będą pierwszymi”

8366.jpg

2. miejsce i bon* o wartości 200 zł - Anna Bobowska, tytuł – „Z kopalni na szczyt”

8365.jpg

3. miejsce i bon* o wartości 100 zł - Piotr Krzyżanowski, tytuł – „Kolego, nie w tę stronę biegniemy”

8367.jpg

* bony do zrealizowania w sieci sklepów mSport.

Konkurs fotograficzny przewidziany był dla wszystkich fotografujących. Każdy z autorów mógł przesłać maksymalnie 5 fotografii, natomiast technika wykonania prac była dowolna.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Poniżej zamieszczamy nagrodzone zdjęcia.

zdjęcie nr 0 "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"
zdjęcie nr 1 "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"
zdjęcie nr 2 "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"
zdjęcie nr 3 "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"
zdjęcie nr 4 "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"
zdjęcie nr 5 "Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami"